کارگاههای آموزشی آیلتس

آزمون های موجود در این دسته بندی:

ریال 5,000,000.00

کارگاه آموزشی رایتینگ(آکادمیک و جنرال) 19 جلسه 1ساعت و نیم روزهای...

ریال 5,000,000.00

کارگاه آموزشی رایتینگ(آکادمیک و جنرال) 19 جلسه 1ساعت و نیم روزهای...

ریال 5,000,000.00

کارگاه آموزشی ریدینگ(آکادمیک و جنرال) 19 جلسه 1ساعت و نیم روزهای...

ریال 5,000,000.00

کارگاه آموزشی ریدینگ(آکادمیک و جنرال) 19 جلسه 1ساعت و نیم روزهای...

ریال 5,000,000.00

کارگاه آموزشی لیسنینگ و اسپیکینگ 19 جلسه 1ساعت و نیم روزهای زوج...

ریال 5,000,000.00

کارگاه آموزشی لیسنینگ و اسپیکینگ 19 جلسه 1ساعت و نیم روزهای فرد...

ریال 2,000,000.00

کارگاه آنلاین Free Discussion 8 جلسه 1 ساعت و نیم 200000 تومان روزهای زوج 1615...

ریال 2,000,000.00

کارگاه آنلاین Free Discussion 8 جلسه 1 ساعت و نیم 200000 تومان روزهای فرد 1615...

ریال 2,000,000.00

کارگاه آنلاین Free Discussion 8 جلسه 1 ساعت و نیم 200000 تومان روزهای زوج 0900...

ریال 2,000,000.00

کارگاه آنلاین Free Discussion 8 جلسه 1 ساعت و نیم 200000 تومان روزهای فرد...

ریال 3,500,000.00

12 جلسه کلاس آنلاین شامل 8 جلسه اسپیکینگ و 4 جلسه لیسنینگ با تخفیف...

ریال 3,500,000.00

12 جلسه کلاس آنلاین شامل 8 جلسه اسپیکینگ و 4 جلسه لیسنینگ با تخفیف...

ریال 3,500,000.00

12 جلسه کلاس آنلاین شامل 8 جلسه اسپیکینگ و 4 جلسه لیسنینگ با تخفیف...

ریال 3,500,000.00

12 جلسه کلاس آنلاین شامل 8 جلسه اسپیکینگ و 4 جلسه لیسنینگ با تخفیف...

ریال 2,500,000.00

8 جلسه آنلاین رایتینگ تسک 1 آکادمیک با تخفیف ویژه 250000 تومان روزهای ...

ریال 2,500,000.00

8 جلسه آنلاین رایتینگ تسک 1 آکادمیک با تخفیف ویژه 250000 تومان روزهای ...

ریال 2,500,000.00

8 جلسه آنلاین رایتینگ تسک 1 آکادمیک با تخفیف ویژه 250000 تومان روزهای ...

ریال 2,500,000.00

8 جلسه آنلاین رایتینگ تسک 1 آکادمیک با تخفیف ویژه 250000 تومان روزهای ...

ریال 2,500,000.00

8 جلسه آنلاین رایتینگ تسک 1 آکادمیک با تخفیف ویژه 250000 تومان روزهای ...

ریال 2,500,000.00

8 جلسه آنلاین رایتینگ تسک 1 آکادمیک با تخفیف ویژه 250000 تومان روزهای ...

Powered by: Morvarid Web: Morvarid Web
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی رهام می باشد. طراحی و اجرا: مروارید وب